Kommunal saksgang

Inngående brev ble registrert i postjournalen, med opplysninger om mottaksdato, avsender, innhold og som regel hvordan henvendelsen ble behandlet. Brevet fikk samtidig et journalnummer, som bestod av et løpenummer og årstall. Journalnummeret ble gjerne ført på brevet,...

Formannskap og bystyre

Med Formannskapslovene av 14.01.1837 skulle det opprettes valgte kommunale styringsorganer. Kommunen (formannskapsdistriktet) skulle styres av et formannskap og et representantskap (kommunestyre, bystyre, herredsstyre) som ble valgt hver for seg. Det skulle være tre...

Elevdokumentasjon skal bevares i kommunale arkivinstitusjoner

Onsdag 20. november 2013 var det flere oppslag i mediene om elevdokumentasjon. Den var første saken inneholdt dessverre en del feil som forplantet seg videre. Ledere for kommunale arkivinstitusjoner over hele landet har tatt kontakt med kommunene for å korrigere...

Pin It on Pinterest