Folloarkivet er avviklet

Folloarkivet var et interkommunalt arkiv med Oppegård og Frogn kommuner som deltakere.
Arkivet ble avsluttet 1. april 2020 som følge av at samarbeidsavtalen mellom kommunene ble sagt opp.

Henvendelser som tidligere ble rettet til Folloarkivet skal heretter rettes til postmottak@frogn.kommune.no, eventuelt telefon 64 90 60 00 (Frogn), eller postmottak@nordrefollo.kommune.no , eventuelt telefon 021718 (Oppegård)

Pin It on Pinterest

Share This