Kurs og konferanser

Vi holder kurs, workshops og konferanser for kommunene. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du vil vi skal se nærmere på. [Lenker kommer]

Avvikling av Folloarkivet

Oppegård og Frogn kommune har sagt opp avtalen om videre drift av Folloarkivet.

Avviklingen skal skje innen 1. april 2020, og vi har derfor redusert tilgjengelighet frem til da for å klargjøre for et fysisk skille mellom arkivene etter 1.april.

Du kan kontakte postmottakene i hhv Oppegård (nå Nordre Follo): postmottak@nordrefollo.kommune.no, eller Frogn: postmottak@frogn.kommune.no utenom åpningstiden i Folloarkivet.

Presentasjonsmøte Grouse

13. juni 2018 inviterte vi kommunene til en presentasjon av Grouse. Det er en løsning som skal lette arbeidet med å produsere en NOARK 5 kravspesifikasjon.

Anskaffelse av nytt sak/arkiv-system og utarbeidelse av kravspesifikasjon til denne er en stor oppgave som må på plass ved etableringen av en ny kommune. Systemet skal både være et verktøy for saksbehandling og ha arkivfunksjonalitet på plass. Mens NOARK 4 var en kravspesifikasjon er NOARK 5 en standard som stiller store krav til kommunen som bestiller.NOARK 5 gjør det mulig å skape effektiv arbeidsflyt på tvers, men det krever mye fra bestillerrollen.

KAI-miljøet har sammen med KDRS og Thomas Sødring utviklet en løsning som skal gjøre det enklere å utvikle en kravspesifikasjon for Noark 5. Løsningen ble ferdigstilt sommeren 2018 og vi fikk Thomas Sødring som er førsteamanuensis i arkivviteskap ved OsloMet til å gi en demostrasjon. Løsningen baserer seg på kravspecen som ble utviklet for Nye Sandefjord kommune.

Grouse ligger på KDRS sine sider og på GitHub. Ta kontakt hvis du vil vite mer om dette.

Informasjonsmøte om kommunereformen

18 januar 2018 holdt Arkivverket et informasjonsmøte om kommunesammenslåing og arkiv for alle kommunene i Akershus her hos oss.

 

Den digitale kommunen

Folloarkivets konferanse 2015

Årets konferanse avholdes tirsdag 24. november. Dagens tema er den digitale kommunen.

Kommunene står overfor store endringer i forvaltningen. Tjenestene skal bli digitale, mer effektive og selvbetjente samtidig som arbeidet skal dokumenteres og stadig flere etterprøver saksbehandlingen. I tillegg er den største nasjonale kommunereformen siden 1960-tallet i gang. Vi ser nærmere på hvilken betydning dette har for oss.

Utfordringer og muligheter

Folloarkivets konferanse 2014

Årets konferanse fant sted torsdag 6. mars. Da så vi på ulike utfordringer og noen muligheter til å møte disse. Det var en
liten endring i programmet ettersom Statsarkivaren måtte melde frafall. Men vi fikk isteden litt tilleggsinformasjon om IKA arkivkjerne, og NOARK 5 og arkivplan.

Presentasjonene finner du her:

Elektronisk langtidsforvaltning

Folloarkivets konferanse 2013

Folloarkivet arrangerte konferanse for arkiv- og IKT-ansatte i Follokommunene 7. mars 2013.

Tema for dagen var elektronisk langtidsforvaltning.

Presentasjonene finner du her:

Pin It on Pinterest

Share This