Veiledning, tjenester og kontaktinformasjon

Tjenester og kontaktinformasjon

 

Våre publikumstjenester

 • Du kan se på materialet i Oppegård bibliotek
 • Du kan benytte bibliotekets fasiliteter som trådløst nettverk og referanselitteratur
 • Du kan sende oss en skriftlig forespørsel
 • Du kan bestille kopier av materialet
 • Du kan bestille attesterte kopier ved særskilt behov
 • Du kan be oss om å ringe deg

 

Tjenester for kommunene:

Vi er kommunenes arkivfaglige kompetanseinstitusjonog premissleverandør, og gir dem råd og veiledning i dokumentasjonsforvaltning. Vi holder også kurs og konferanser for de som jobber med arkiv. Materiale som er bestilt og funnet frem kan gjennomgås i bibliotekets betjente åpningstid:  

Åpningstider:

Mandag – torsdag 10 – 19
Fredag – lørdag 10 – 15
Søndag (oktober – mars) 12 – 15

Forespørsler om innsyn sendes: Folloarkivet Postboks 510 1411 KOLBOTN

Generelle spørsmål: postmottak@folloarkivet.no

Husk: ikke send personlige opplysninger på e-post!

Våre arkiver

Kommunene i Norge ble dannet med Formannskapslovene i 1837. Follo ble delt i åtte kommuner hvorav Drøbak og Frogn utgjorde to inntil de ble slått sammen i 1962. Oppegård lå under Nesodden frem til 1915 da det ble utskilt som en egen kommune.
Vi tar imot de eldre arkivene etter Frogn og Oppegård kommuner, og mottar stadig nye arkiver. Her er en liten oversikt per juni 2015:
Oppegård kommune:
Valgdokumentasjon 1913-1993
Formannskap/Kommunestyre/sentraladm. til 1991
Kulturutvalget og -styret 1963-1997 Skoleprotokoller t.o.m. 1960-tallet (snart ferdig)
Helsekort etter skoleelever født før 1990
Drøbak kommune 1837-1961 71 arkiver (dvs. alt vi kjenner til)
Frogn kommune 1962 – Formannskap/Kommunestyre/sentraladm. 1
962-1991 Kulturkontoret 1962-1998
Kontrollnemnda/Prisnemnda 1958-1983
Valgdokumentasjon 1904-1999
Frogn kommune 1837-1961 Arkivene etter Frogn kommune før 1962 er fysisk plassert hos oss, men de er ikke ordnet eller deponert. Frogn kommune forvalter disse, men vi kan foreta enkelte konkrete søk.
Opplysningene som finnes i arkivene kan benyttes i mange sammenhenger. De utgjør ofte et viktig kildegrunnlag for forskning og journalistikk, og de danner basis for lokal- og slektshistoriske undersøkelser. I tillegg benyttes de som dokumentasjon på en rekke personlige forhold som skolegang, barnevern, helse og trygd. Å bla i arkivene kan oppleves som å foreta en reise i historien. Du ser hva som faktisk ble skrevet i samtiden, både innhold, språk, skrift og skrivemateriale danner et helhetlig bilde av tid og rom. Det kan gi et mer autentisk inntrykk av opphavssituasjonen enn beskrivelser laget i ettertid. Les mer om hvordan du får tilgang til materialet under Fremfinning og bruk.

Reglement

Folloarkivets reglement

Arkivsakene er unike, og ofte i en skjør tilstand. Materialet skal derfor behandles med varsomhet og respekt, og det er strenge regler for bruken. Sett av godt med tid til arkivundersøkelsene. Materiale som er bestilt og funnet frem, eller eventuelt reservert kan gjennomgås på biblioteket. For å se arkivmateriale må du være registrert som bruker. For å registrere deg som bruker må du ha lånekort til biblioteket og lest og godtatt dette reglementet.

Reglement

 • Bruk av arkivmateriale skal kun foregå på anviste plasser.
 • Henvend deg i biblioteksskranken for å få tildelt plass og utdelt materiale.
 • Det utleveres kun én eske og inntil 5 protokoller av gangen. Bytte foregår i biblioteksskranken.
 • Det er ikke tillatt med mat eller drikke i nærheten av arkivmateriale.
 • Arkivsaker skal behandles varsomt. De må ikke brukes som skriveunderlag, og det må ikke settes merker i dem.
 • Det er ikke tillatt å fjerne noe fra arkivene.
 • Dokumentene skal alltid ligge i den rekkefølgen de lå ved utlevering. Dette gjelder også ved kopibestilling og dersom du mener noe er feil. Merk det heller med papirstrimler og meld fra.
 • Unngå å slikke på fingrene når du blar i arkivmateriale.
 • Opplysninger som kan skade, såre eller krenke andre skal ikke bringes videre.
 • Returner materialet i skranken etter bruk, og gi beskjed dersom du ønsker å reservere materialet. Materialet kan ligge reservert i inntil to uker etter siste bruk.

Kopier

Det er mulig å bestille kopier av dokumentene du gjennomgår i biblioteket. Dokumentene skal ikke tas ut, men merkes med papirstrimler. I tillegg må du fylle ut et eget skjema.

Avfotografering

Du kan fotografere arkivmateriale du gjennomgår i biblioteket. Bruk av blitz er ikke tillatt. Forøvrig skal materialet behandles etter utlånsreglementet og det må ikke legges under press for å få bedre fotografier.

Skanning Bruk av egen skanner skal avtales med personalet.

Priser*

Kopier Kr 4,- pr side
Masterstudenter m/bekreftelse fra veileder Kr 2,- pr side
Attesterte kopier Kr 10,- pr side
Avskrifter (kun til rettsdokumentasjon) Kr 150,- pr side
Kopier av rettighetsdokumentasjon Gratis
Utskrifter Kr 4,- pr side

*Satser fastsatt av Kulturdepartementet 04.04.2011 med hjemmel i forskrift av 11. desember 1998 nr.1193 om offentlege arkiv, § 5-6 tredje ledd, satser for betaling av avskrift, utskrift og kopi i alle offentlige arkiv.

Fremfinning og bruk

Fremfinning og bruk

Å finne frem i arkivmateriale krever litt forarbeid og egeninnsats. Det anbefales å undersøke hva som står i litteraturen først, og være godt forberedt før man går til arkivene. Det kreves også ofte kjennskap til gotisk håndskrift for å kunne lese dokumentene.

Hvordan finne frem i arkivene
Arkivmateriale er dokumenter skapt som et biprodukt av en virksomhets arbeid. Virksomheten er dermed arkivskaper. Materialet er ordnet etter arkivskaper og ikke etter emne eller personer slik som bøker i bibliotekene. For å finne frem i arkivene er det derfor nødvendig å vite litt om arkivskaperen, organiseringen og omstendighetene materialet ble skapt under.Det er særlig to hjelpemidler som kan brukes når man vil finne fram i arkivene:

Arkivkatalogen inneholder register over alle delene av arkivene mens interne registre kan finnes i hvert enkelt arkiv. Arkivkatalogen gir et overblikk over strukturen og innholdet i de kommunale arkivene. Normalt er katalogen registrert på arkivstykkenivå, slik at du kan se protokollene og arkivboksene i et arkiv. Katalogen vil vanligvis også vise de enkelte mappene i større saksarkiv. Tradisjonelt har arkivkatalogen vært en papikatalog, men fra 2010 har arkivinstitusjonene fått en felles elektronisk database for publisering av sine kataloger, Arkivportalen.

Når katalogen ikke gir tilstrekkelige opplysninger til å finne fram til en sak, må du bruke de interne registrene i arkivene, vanligvis journalen/postjournalen eller kopibøkene. Du finner mer om arkiv og saksgang på siden Om arkiv

Bestilling og bruk Folloarkivet er svært lavt bemannet og har ingen egen lesesal med veiledning. Vi ønsker likevel at du skal kunne bruke arkivene i størst mulig grad når det passer deg. Vår løsning er at du kan se reservert materiale i biblioteket i hele bibliotekets åpningstid. Vi gjør oppmerksom på at arkivmaterialet må være bestilt og fremfunnet først, dette kan gjerne ta 2-3 dager. Bibliotekspersonalet vil hjelpe deg med det praktiske, men dersom du ønsker arkivfaglig veiledning må du ta kontakt med oss.

Folloarkivet kan gi veiledning på e-post eller i biblioteket etter forhåndsavtale. Du kan også be oss om å ringe deg. Du kan bestille arkivstykkene på nett gjennom Arkivportalen, eller ved å kontakte oss direkte. Det finnes også papirrekvisisjoner i biblioteket.

Arkivmateriale er ikke til hjemlån. Det er kun arkivmateriale som anses fritt tilgjengelig som kan bestilles og gjennomgås på biblioteket. For taushetsbelagt materiale må du søke innsyn.

Pin It on Pinterest

Share This