13. juni 2018 inviterte vi kommunene til en presentasjon av Grouse. Det er en løsning som skal lette arbeidet med å produsere en NOARK 5 kravspesifikasjon.

Anskaffelse av nytt sak/arkiv-system og utarbeidelse av kravspesifikasjon til denne er en stor oppgave som må på plass ved etableringen av en ny kommune. Systemet skal både være et verktøy for saksbehandling og ha arkivfunksjonalitet på plass. Mens NOARK 4 var en kravspesifikasjon er NOARK 5 en standard som stiller store krav til kommunen som bestiller.NOARK 5 gjør det mulig å skape effektiv arbeidsflyt på tvers, men det krever mye fra bestillerrollen.

KAI-miljøet har sammen med KDRS og Thomas Sødring utviklet en løsning som skal gjøre det enklere å utvikle en kravspesifikasjon for Noark 5. Løsningen ble ferdigstilt sommeren 2018 og vi fikk Thomas Sødring som er førsteamanuensis i arkivviteskap ved OsloMet til å gi en demostrasjon. Løsningen baserer seg på kravspecen som ble utviklet for Nye Sandefjord kommune.

Grouse ligger på KDRS sine sider og på GitHub. Ta kontakt hvis du vil vite mer om dette.

Pin It on Pinterest

Share This